امروز تولد مامانمه.منم مامانمو خیلی دوست دارم و میخوام بهش یه هدیه بدم.البته با کمک بابام این کاررو انجام میدم.نمیدونیم باید چیکار کنیم.ولی یه کیک تولد میخریم.

امشب یا شاید هم فردا بهتون بگم چی شد

 

میخوام همین جا از ته قلبم به مامان جونم بگم:مامان جون تولدت مبارک!