من یک سوال داشتم.ممکنه جواب من رو بدین؟

----------------------------------------------------------------------------

مطمئنم که همه ی شما کارتون پسرشجاع رو دیدین.کارتون خیلی قشنگیه.

میخواستم بدونم وقتی پسرشجاع به دنیا نیومده بود،اسم پدرش چی بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟