سلام.ما دیشب از مسافرت برگشتیم.اولش باهم رفتیم فیروزکوه.چون خیلی سرد بود اونجا نموندیم.رفتیم ساری.اونجا خوابیدیم و فرداش رفتیم دریا.

از دریا رفتیم بندرگز و شب اونجا خوابیدیم.صبح رفتیم بندرترکمن.اونجا صبحانه خوردیم و رفتیم.

رفتیم سبزوار.دوسه شب اونجا موندیم و بعد با دایی و زنداییم رفتیم شاهرود.توی شاهرود خوابیدیم و صبح رفتیم بسطام.ازبسطام رفتیم مجن.توی مجن رفتیم یه آبشار دیدیم.ازاونجا رفتیم گرگان و شب اونجا خوابیدیم.

صبح رفتیم دریا ی نکا.اونجا خیلی خوب بود.شب اونجا موندیم.صبح از نکا رفتیم سبزوار.اونجا کوثرم بود.خیلی خوش گذشت.فرداشم رفتیم تهران.