سلام سلام سلام.

می خوام درباره ی خودم و داداشم صحبت کنم.

این منم  ...........  اینم داداشیم 

ما بعضی وقتا باهم بازی میکنیمبعضی وقتا هم دعوا

هم بازی کیف می ده ......... هم دعوا

ولی ما هم دیگه رو خیییییییییلی دوست داریم