مادرانه یکی از بهترین سریال هایی است که من تاحالا دیدم.

من هرشب ساعت 9 این سریال رو می دیدم.خیلی قشنگ بود.

من تو این سریال رها را ازهمه بیشتر دوست دارم.

خیلی دوست دارم اسم واقعی رها را بدانم.

اگه شما اسم واقعی رها را می دانید لطفا برام بنویسید.

 

hasti-www.iransit.com-04