عید

ما هر سال وقتی عید میشه به خونه ی مامانی می ریم.

اما امسال عید مامانی با آقاجون و خاله ملی و دایی رضا میان خونه ی ما.

خاله ملی در مشهد زندگی می کند.

خاله ملی دو دختر داره که یکی از اونا تقریبا اندازه ی هومنه و یکی دیگه از اونا دو سال ازم

بزرگ تره.اسم دختر کوچیکه کیمیا است و اسم دختر بزرگه کوثر.

من خیلی خوش حالم که امسال همه میان پیش ما.

ما سه روز است که داریم تخم مرغ رنگ می کنیم.بعضی از وسایل سفره ی هفت سین رو

خریدیم.دوست دارم امسال عید خوبی داشته باشیم.

عید شما مبارک

/ 0 نظر / 16 بازدید