سلام  خوبید  چه خبر  من دیگه امسال بیش از حد حوصله ام سررفته ها  هیچ

کاری ندارم انجام بدم  تازه این اول تعطیلی هامونه  میخوایم همین تابستون خونمونو

عوض کنیم  برای همینم که جامون عوض میشه و نمیدونیم کجاس نمیتونم کلاسی برم

که نزدیک اینجا باشه  راستی همون اول تعطیلی هامون با دوستام رفتم استخر  خیلی

خوش گذشت ولی فکر نکنم دوباره این اتفاق بیفته   

/ 0 نظر / 41 بازدید