یک معمای عجیب

اگه تونستی تو این همه m یک n پیدا کنی.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmnmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

/ 2 نظر / 15 بازدید
بهار

سلام!من پیداش کردم.[چشمک]

شیوا بهجو

پیدا کردم