آخ جون

 هورررررا  خییییییییلی خوشحالم  خییییلی زیاد  چون که ...  خودتون

 میونید...  فردا ...  آخ جون ...  تولدمه ...  دیگه نمیتونم تحمل کنم...

مامان جونم برام یه بلوز دامن خوشگل دوخته  خیییییلی خوشگله ... میخوام تو

تولدم بپوشمش  واااااای  باید تا فردا صبرکنم  خیییلی هیجان زده ام خیییییلی

زیاد  دلم میخواد زودتر فرداشه  به امید تولدم همه ی مشقام رو همین امروز نوشتم

/ 0 نظر / 32 بازدید