مدرسه

نایت اسکین

مدرسه ها داره باز میشه.من امسال میرم کلاس چهارم.

 

مدرسه ام رو عوض کردم.میرم دبستام امیدآینده.خدا کنه اونجا هم مدرسه ی خوبی باشه.

روز اول مهر ازما امتحان زبان میگیرن.دعا کنید بتونم خوب جواب بدم.اگر بتونم امتحان زبانم رو خوب جواب بدم مامان و بابام خیلی خوشحال میشن.

/ 8 نظر / 14 بازدید
غول چراغ جادو

ویژگی هایی که یه مدرسه ی خوب باید داشته باشه چیه؟ سه تاش رو زیر این پیام بنویس تا برآورده بشه

رضوی

چه مامان خوبی داره ساراعجب دنیای کوچکی شده ها خدا رحم کنه یه وقت هویت ما لو نره[خنده][خجالت]

هگزا

من کلاس چهارم بودم دنبال بازیای کامپیوتری بودم!

بهار

ای کاش امسال هم میومدی مدرسه ی معین.خیلی ناراحتم که نمیایی معین.[گریه]

غول چراغ جادو

دختر خانوم این هایی که گفتی آیا ویژگی های یک مدرسه ی خوبه یا ویژگی های یه معلم خوب؟ ببخشیدها اما من فقط یه غولم عقلم خیلی کار نمی کنه اگه اشتباه آرزو کنی مسئولیتش با خودته فقط این بار بهت فرصت دوباره فکر کردن داده شد ها ها ها

آرمیتا

سلام سارا امسال مییای مدرسه معیمن[سوال]

ارمغان جون

ناراحتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟[سوال][سوال]

سایدا

چرا ناراحتی مگه اینجا بهت خوشنمیگذره